Data Domeinen

Als een bedrijf meer datagedreven wil worden wordt vaak gedacht, we gaan meteen het gehele bedrijf datagedreven maken. Terwijl in de praktijk vaak blijkt dat verschillende afdelingen geheel andere datainzichten willen krijgen. Door middel van een strategiessessie met een strategisch datapartner worden deze inzichten in kaart gebracht. Daarna wordt er per datavraagstuk aan de slag gegaan met een specifiek domein. Binnen Data Trainee verdelen wij een bedrijf op in elf verschillende data domeinen, oftewel afdelingen.

 HR | Finance | Warehouse & shipping | Voorraad & inkoop | Transport | Planning | IT & systemen | Productie |  Sales |  Product(ontwikkeling) |  Marketing

HR Vraagstukken

Er is veel informatie die Human Recourses middels data analyse strategisch kan inzetten voor personeel en organisatie. Heeft jullie HR onderstaande informatie real-time inzichtelijk?

Hoeveel FTE is er beschikbaar in totaal, per afdeling, per functie en per werknemer? Welke dienstverbanden zijn er en hoeveel medewerkers hebben deze in totaal, per afdeling, per functie en per werknemer?

Wat is het aantal medewerkers in totaal, per geslacht en wat is de gemiddelde leeftijd in totaal en per geslacht? Wat is de gemiddelde diensttijd per geslacht, per leeftijdscategorie, per type dienstverband?

Hoeveel mensen stromen er periodiek in en uit? Ligt het initiatief van uitdiensttreding bij de werknemer of werkgever? Wat is de reden van uitdiensttreding?

Hoeveel vacatures staan er open, wat is de gemiddelde tijd om een vacature te vullen en wat zijn de kosten die hiermee gepaard gaan?

Wat zijn de personeelskosten in totaal, per afdeling, per functie en per werknemer? Wat wordt er uitbetaald in totaal, per afdeling, per functie en per werknemer? Wat zijn de verzuimkosten in totaal, per afdeling, per functie en per werknemer? Hoe zijn de personeelskosten verdeeld per post in totaal, per afdeling, per functie en per werknemer?

Hoeveel verzuim is er? Wat is de gemiddelde duur van verzuim en wat is de verdeling tussen langdurig en kortdurig verzuim? Wat is de meldingsfrequentie in totaal, per afdeling, per functie en per werknemer?

Hoeveel verlof is er opgenomen? Hoeveel verlof (vakantiedagen) staat er nog open? Hoe is dit verdeeld per afdeling, per functie en per werknemer? Hoeveel oude vakantiedagen komen te vervallen? Wanneer en hoelang wordt er verlof opgenomen per afdeling, per functie en per werknemer?

Graag meer informatie weten hoe wij jouw bedrijf meer datagedreven kunnen maken op HR gebied? En hoe wij te werk gaan? Neem dan gerust eens contact met ons op. 

Finance datavraagstukken

Er is veel informatie die de finance afdeling achteraf uit de systemen haalt en samenvoegt,
maar heeft jullie finance afdeling onderstaande informatie ook al real-time inzichtelijk?

Wat is de huidige stand van de balans? Hoeveel geld is eruit gegaan en hoeveel geld is er binnengekomen in totaal, per bedrijf, per filiaal, per afdeling? Wat is de winst in totaal, per bedrijf, per filiaal, per afdeling?

Hoeveel actieve debiteuren zijn er? Wat is de gemiddelde tijd voordat een factuur betaald wordt? Hoeveel facturen staan er nog open? Op welke debiteuren wordt er het meeste geld verdiend en op welke juist het minst?

Wat is de betalingstermijn voor crediteuren? Welke facturen worden in de nabije toekomst afgeboekt? Hoe zit het met de cashflow van inkoop? Zijn er flucturerende inkoopprijzen?

Wat is de opbouw van de prijzen voor de verschillende diensten en/of producten? Wat zijn de winstmarges op deze diensten en/of producten?

Hoe worden de personeelskosten teruggeschreven? Wanneer worden de lonen uitbetaald? Wat is de verhouding tussen vaste krachten en inhuurkrachten? Wordt er rekening gehouden met de cashflow voor het betalen van de personeelskosten bij het incalculeren van andere uitgaven?

Wat zijn de financiële doelen voor de inkomsten en de uitgaven per bedrijf, per filiaal, per afdeling? Zijn we op weg om deze doelen te behalen, moet er bijgestuurd worden? Komen de voorgecalculeerde kosten overeen met de daadwerkelijke kosten? Wat is het rendement van gemaakte investeringen? Wat zijn de verwachte resultaten van eventuele toekomstige investeringen?

Wat is de verhouding tussen vaste en variabele uitgaven? Wat zijn de hoogste en de laagste kostenposten per type kosten? Kunnen de vaste of variabele kosten verminderd worden?

Graag meer informatie weten hoe wij jouw bedrijf meer datagedreven kunnen maken op finance gebied? En hoe wij te werk gaan? Neem dan gerust eens contact met ons op. 

Andere domeinen

Naast de domeinen HR en Finance zijn er nog meer afdelingen waar data inzichten worden gecreëerd. Benieuwd wat veel voorkomende datavraagstukken zijn in op een ander domein zoals voorraad of planning? Neem dan gerust eens contact met ons op!