Data vraagstukken

Data overzicht

Eerst moet er inzichtelijk gemaakt worden welke data er beschikbaar is binnen jouw bedrijf en uit welke systemen deze data gehaald moet worden. Door dit te doen krijg je een overzicht van alle data binnen jouw bedrijf en inzicht in de kwaliteit van deze data. Het resultaat hiervan is een dataflow met een kwaliteitsanalyse van alle data.

Data cleaning

Data is niet altijd meteen compleet en kwalitatief. Tijdens de data cleaning wordt er gekeken naar de incomplete en niet-kwalitatieve data die in de datastromen zit. Deze data kan dan worden aangevuld of aangepast. Ook wordt er samen met jou gekeken welke data incompleet of niet-kwalitatief is, wat de reden hiervoor is en hoe deze data in de toekomst vollediger en kwalitatiever kan worden opgeslagen.

Data verwerking

Op basis van de kwaliteitsanalyse en de uitkomst van de datacleaning, wordt er meegedacht over een betere data verzameling. Waardoor de data kwalitatiever is en er minder data handelingen nodig zijn, om deze slim uit te vragen en systematisch te kunnen verwerken.

Data strategie

Een data strategie geeft inzicht in welke data verbanden er gelegd kunnen worden en welke mogelijke KPI’s daarmee in kaart gebracht kunnen worden. Hier wordt echt gekeken hoe jouw bedrijf jullie eigen data kan gaan inzetten om inzichten te creëren. Welke data hebben we nodig om de gewenste inzichten te geven en moet er eventueel nog extra data uitgevraagd worden?

Data koppeling

Binnen een bedrijf worden vaak verschillende softwaresystemen en maatwerkoplossingen gebruikt waar data uitgehaald kan worden. Deze systemen moeten aan elkaar gekoppeld worden om alle databronnen automatisch te kunnen samenvoegen. Dit zorgt ervoor dat de data uit alle systemen makkelijk aangeroepen kan worden en aan elkaar gekoppeld is.

Data dashboarding

De KPI’s en andere gewenste inzichten worden op een inzichtelijke manier gevisualiseerd door middel van bijvoorbeeld grafieken, kaarten en diagrammen in een overzichtelijk real-time dashboard. Ruwe data wordt hierdoor in een oogopslag overzichtelijk samengevat en op een visuele manier gepresenteerd om inzicht te krijgen in de stand van zaken van jouw bedrijf.

Data analyse

Op basis van de dashboards en de onderliggende databestanden, wordt de data geanalyseerd en gerapporteerd om op een data gedreven manier de besluitvorming te ondersteunen. Opvallende punten en ontwikkelingen in de data worden eruit gehaald en er wordt gekeken of er in de data een verklaring hiervoor kan worden gevonden.

Ik heb hulp nodig bij een datavraagstuk!

Heb je hulp nodig bij een datavraagstuk of ben je benieuwd wat Data Trainee voor jouw bedrijf kan betekenen om meer datagedreven te worden? Vul dan snel onderstaand formulier in en dan nemen contact op over de mogelijkheden.